Online echtscheiding aanvragen

U heeft mogelijk zelf al een scheidingsconvenant opgesteld en, wanneer u minderjarige kinderen heeft, een ouderschapsplan.

Nu wilt u de echtscheiding officieel aanvragen. Daarvoor heeft u hoe dan ook een advocaat nodig, indien u het volledig met elkaar eens bent kunt u dit echter volledig online afwikkelen.

Via deze website heeft u de mogelijkheid om online uw echtscheiding aan te vragen.

De werking hiervan is als volgt:

 1. U vult onderstaande vragenformulier in;
 2. U verstuurd nadien (per post) de volgende stukken:
  • Originele uittreksels uit het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) van u beiden (maximaal 3 maanden oud mét vermelding Nationaliteit);
  • Originele uittreksels uit het geboorteregister van uw minderjarige kinderen (indien van toepassing);
  • Origineel uittreksel/afschrift uit het huwelijksregister (maximaal 2 maanden oud);
  • Kopie legitimatiebewijs van U beiden;
  • Getekend convenant (in tweevoud);
  • Getekend ouderschapsplan (indien van toepassing).
  •  Te versturen naar: Scheidingsvisie, Antwoordnummer 9010, 5330 ZX  KERKDRIEL
 3. U maakt €800 over naar rekeningnummer 858954133 tnv Scheidingsvisie te Kerkdriel ovv uw beider naam. Dit is een all-in tarief en is derhalve inclusief BTW én griffierecht.
 4. Na 3-5 weken bent u gescheiden en zal de echtscheiding officieel ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

Voordelen:

Voor nadere vragen mbt deze functionaliteiten: 0418-633020, info@scheidingsvisie.nl.

Beginnen met het Online aanvragen van de echtscheiding