Scheidingsvisie

Inleiding

Een afspraak met de advocaat is voor veel mensen de eerste stap in hun scheiding. De vraag is echter of dit wel de meest logische keuze is. De juridische afwikkeling is namelijk pas aan de orde als duidelijk is hoe alles (financieel) geregeld moet worden. Én dat is nou juist een vakgebied waar de advocaat zich niet primair op richt. Het gevolg hiervan is dat dikwijls onvoldoende aandacht wordt besteed aan belangrijke fiscale en financiële onderwerpen zoals uw hypotheek, uw pensioen, uw vermogen, uw toekomstig netto besteedbaar inkomen, etc. Scheidingsvisie beoogt deze leemte op te vullen door als inhoudelijk deskundige én als procesbegeleider u zo snel en zo goed mogelijk door de hele procedure te ‘leiden’. Met een korte ‘ei’!

Wie zijn wij

Scheidingsvisie is voortgekomen uit een financieel advieskantoor. Niet voor niets hanteert Scheidingsvisie daarom het financiële plaatje als vertrekpunt in de scheidingsprocedure. Aangezien de financiële afwikkeling veelal het struikelblok vormt in de scheiding kan duidelijkheid en zekerheid hieromtrent van grote toegevoegde waarde zijn. Vanwege deze sterke wortels in de financiële advisering werkt Scheidingsvisie uitsluitend met gecertificeerde financieel planners. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met diverse externe partijen (advocaten, notarissen, taxateurs, accountants, fiscalisten, etc.).

Wat doen wij

Naast het leveren van een inhoudelijke bijdrage op financieel, fiscaal en juridisch gebied zorgt Scheidingsvisie ook voor de feitelijke (juridische) scheiding. Dit betekent dat van begin tot eind uw adviseur van Scheidingsvisie uw aanspreekpunt is. Naast financieel adviseur vervult Scheidingsvisie daarmede ook de rol van procesbegeleider. Hiermee wordt in deze vervelende en onzekere tijd veel denk- en regelwerk voor uw beiden uit handen genomen. Dat geeft rust én berusting.

Hoe doen wij dat

Scheiden is vaak een pijnlijk en langdurig proces. Desondanks stelt de feitelijke juridische afwikkeling van een scheiding niet zo veel voor. Aangezien onenigheid over financiën dikwijls het grootste struikelblok in de scheiding vormt, besteedt Scheidingsvisie juist in de vóórfase bijzondere aandacht aan dit onderwerp door alle financiele, fiscale en juridische gevolgen met u door te nemen. Op deze wijze kan voorkomen worden dat de scheiding onnodig lang, kostbaar en pijnlijk wordt.