Afterservices

Wanneer dit alles achter de rug is, is de scheiding ten einde en kan de blik volledig op de toekomst gericht worden. Toch blijft Scheidingsvisie ook in dit natraject nauw betrokken. In de praktijk blijkt nl. dat door de vele handelingen die verricht moeten worden door even zoveel verschillende organisaties en instellingen bepaalde zaken nog wel eens stagneren.

Zo is een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid op een hypotheek in feite een simpele handeling die in de praktijk echter dikwijls aanzienlijk moeilijker en langer loopt dan verwacht. In dat geval is het fijn dat er een partij is die de voortgang tot het einde blijft bewaken. Ook kan Scheidingsvisie zorgen voor de fiscale afwikkeling, zij verzorgt nl. de fiscale aangifte op het einde van het scheidingsjaar wanneer er nog de mogelijkheid is om gezamenlijk (als fiscaal partner) de aangifte te doen. Tevens kan de voorlopige teruggave aangevraagd worden voor de alimentatieplichtige zodat deze niet in liquiditeitsproblemen komt door de hoge bruto alimentatielast.

Al met al is Scheidingsvisie daarmede een partij die van begin tot eind uw gezamenlijk belang behartigt en daarmede gedurende het hele traject uw eerste aanspreekpunt blijft.