Begeleiding, advisering & onderhandeling

Wanneer bekend is wat de ‘uitgangspunten’ zijn, kan vervolgens bekeken worden hoe de scheiding qua verdeling van inkomen en vermogen maar ook qua opvoeding van de kinderen geregeld kan worden. Hoe soepel deze stap verloopt is afhankelijk van de vraag in hoeverre men het in grote lijnen eens is met elkaar. Stap voor stap worden in deze fase beslissingen genomen waarover vervolgens expliciete schriftelijke afspraken gemaakt worden. Deze stap zal de meeste tijd en energie van de ex-partners vragen.

Wanneer uiteindelijk over alle zaken overeenstemming bestaat kan men overgaan tot de volgende stap: het opstellen van het scheidingsconvenant.