Boedelverdeling, overdracht woning, pensioenverevening etc.

Deze uitvoering betreft onder meer de verdeling van de boedel, de overdracht of verkoop van de woning, de pensioenverevening, de eventuele uitkoop van de ex-partner, het omzetten van bepaalde polissen, etc.

Wanneer een woning overgedragen wordt zal zowel de hypotheekakte (ontslag uit hoofdelijkheid) als de eigendomsakte (akte van verdeling) door de notaris aangepast moeten worden. En wellicht dat ook de testamenten nog aangepast moeten worden. Maar ook andere afspraken die men gemaakt heeft zullen na de formele afwikkeling uitgevoerd moeten worden. Ook hier blijft Scheidingsvisie op de achtergrond aanwezig en ziet het toe op een correcte en adequate uivoering van de gemaakte afspraken.