Inschrijving register

Op het moment dat er een beschikking is, is de scheiding zo goed als rond. Een belangrijke volgende stap daarna is dat de scheiding ingeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand. Op dat moment is de scheiding formeel afgewikkeld, dit neemt echter niet weg dat alle afspraken die in het convenant zijn vastgelegd nog wel daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.