Intake

Wanneer men inderdaad verder wil, zal de 2de fase bestaan uit een uitgebreide inventarisatie. Hierbij komen alle aspecten die van belang zijn voor de scheiding uitgebreid aan bod.

De Scheidingsvisie-adviseur verzamelt daarbij alle gegevens die benodigd zijn. De ~intake blijft in die zin beperkt tot een gedegen inventarisatie. Er wordt in deze fase niet verder ingegaan op de feitelijke verdeling dan weer onderlinge afspraken die men wil gaan maken.

De adviseur maakt vervolgens (na dit gesprek) op basis van deze input een inkomens- en vermogensoverzicht welke de basis vormt voor de volgende fase in het scheidingstraject.

Tijdens de intake wordt ook de opdrachtsverklaring getekend. Door het ondertekenen van deze verklaring geven beide partners aan dat zij samen met Scheidingsvisie de scheiding willen afhandelen. Er zal vanaf nu op uurbasis gedeclareerd worden waarbij de gemaakte uren maandelijks in rekening gebracht worden.
Het uurtarief bedraagt € 125 (excl. BTW).