Kennismakingsgesprek

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de (ex-)partner(s) en de adviseur van Scheidingsvisie. In deze fase is het vooral van belang om te bepalen of er een soort van ‘klik’ is én of er vertrouwen is in de adviseur en de werkwijze van Scheidingsvisie. In het hele traject komen nl. veel privé-zaken op tafel en wanneer er geen vertrouwen is in de persoon dan wel de werkwijze zal de samenwerking weinig effectief blijken.

Verder zal in deze fase veel informatie verstrekt worden over het verloop van het traject. Tevens zal uitgebreid gecommuniceerd worden welke stukken straks bij een eventueel vervolg van de procedure zullen moeten worden aangeleverd. Na dit gesprek, dat overigens nog geheel kosteloos is, kunnen de clienten gezamenlijk beslissen of zij verder willen met Scheidingsvisie.

Uitgangspunt in de werkwijze van Scheidingsvisie is dat de ex-partners het (in grote lijnen) met elkaar eens zijn c.q. willen worden. Indien dit niet het geval is, is het enige alternatief een ‘vechtscheiding’: beide partners nemen hun eigen advocaat waarna beide advocaten de scheiding langs juridische weg gaan uitvechten. Met alle kosten en frustraties van dien.