Uw scheiding

Een scheiding is in essentie niet veel meer dan het stopzetten van een gemeenschappelijke huishouding. Dit betekent dat wat voorheen gemeenschappelijk was, toebedeeld wordt aan één van de ex-partners. Hiervoor bestaan soms wettelijke regels maar helaas is niet alles in beginsel eenduidig en wettelijk geregeld. Zo zal, wanneer beide partijen het in grote lijnen met elkaar eens zijn, de boedelverdeling bij voorkeur op basis van onderling overleg gerealiseerd worden en ook de verdere opvoeding van de kinderen wordt meestal op basis van onderling overleg en onderlinge onderhandelingen geregeld.

De verdeling van de totale gemeenschap is overigens vaak een complex verhaal aangezien elke handeling en beslissing in deze verdeling fiscale, juridische en financiele consequenties kan hebben.

De belangrijkste punten van aandacht in de scheiding hebben betrekking op:

  • uw woning
  • uw pensioen
  • uw alimentatie
  • uw vermogen
  • uw kinderen
  • uw scheidingsconvenant