Uw kinderen

Voor zowel ouders als kinderen is het van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdere opvoeding en huisvesting van de kinderen. Wanneer deze afspraken niet goed overdacht worden zullen de kinderen niet zelden de grote verliezers worden van de scheiding.

De belangrijkste afspraak heeft meestal betrekking op de vraag waar de kinderen gaan wonen. Eén mogelijkheid is dat de kinderen bij één ouder gaan wonen. De andere ouder ziet de kinderen dan bijvoorbeeld in het weekend en op (nader omschreven) feestdagen. In deze omgangsregeling kunnen alle afspraken tot op detailniveau uitgewerkt worden.

Een andere mogelijkheid is co-ouderschap. De kinderen wonen dan om en om bij beide ouders. Ondanks de noodzaak van een goede omgangsregeling, focust men in de praktijk toch vaak vooral op de (kinder)alimentatie. Hierdoor dreigen de afspraken over de verdere opvoeding wat meer in de vergetelheid te raken. Belangrijk is daarom dat alles goed overdacht, uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd wordt. Daarmee wordt voorkomen dat de kinderen in een later stadium de inzet vormen bij onenigheid.