Uw pensioen

Eén van de zaken die in het kader van een echtscheiding goed geregeld moet worden maar waarvan men pas (veel) later iets gaat merken betreft de verdeling van het pensioen. Vanwege het belang van deze verdeling heeft men hiervoor zelfs een wet in het leven geroepen: de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Deze wet stelt dat beide ex-partners bij een scheiding recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Bovenstaande wet geldt overigens niet voor wat betreft de verdeling van het nabestaandenpensioen. Hier geldt veelal dat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tot het moment van scheiding omgezet wordt naar een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Dit betekent dat ook ná de scheiding bij een eventueel overlijden van de ex-partner recht blijft bestaan op deze nabestaandenvoorziening.

Een pensioenverevening wordt in werking gezet door binnen 2 jaar na de scheiding een speciaal daarvoor bestemd formulier ingevuld en ondertekend naar de pensioenuitvoerder te sturen. De pensioenuitvoerder is vervolgens op grond van de eerdergenoemde wet verplicht om de pensioenverdeling uit te voeren. Het moge duidelijk zijn dat deze verdeling van grote invloed is op het toekomstig (pensioen)inkomen van beide ex-partners. Zowel in positieve als negatieve zin.