Uw scheidingsconvenant

Het scheidingsconvenant vormt het sluitstuk van de scheidingsprocedure. Hierin worden alle afspraken aangaande de verdeling van inkomen en vermogen alsmede regelingen met betrekking tot de eventuele kinderen duidelijk schriftelijk vastgelegd.

Aan de totstandkoming en ondertekening van dit document gaat vaak een lange weg vooraf waarin beide partijen uitgebreid de verschillende mogelijkheden en de gevolgen daarvan met elkaar hebben doorgenomen. Hoe meer hierin wordt vastgelegd, hoe kleiner de kans op onenigheid na de scheiding.

Wanneer men het uiteindelijk op alle fronten met elkaar eens is kunnen worden en men heeft beiden het convenant ondertekend vormt de feitelijke (juridische) echtscheiding slechts een bekrachtiging van de afspraken uit dit convenant. Het convenant vormt daarmede de basis voor de nieuwe toekomst van beide partijen.