Uw woning

De belangrijkste materiele bezitting in de gemeenschap betreft vaak de eigen woning. Vanwege de (over)waarde én vanwege het belang van huisvesting vormt de woning een belangrijk en veelomvattend onderwerp binnen de scheiding.

Allereerst zal gekeken moet worden of één van de partners in deze woning wil blijven wonen. Vervolgens moet gekeken worden of dit, financieel gezien, überhaupt wel tot de mogelijkheden behoort. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de huidige dan wel een andere hypotheekverstrekker bereid is de hypotheek op één naam te zetten. Aangezien de hypotheek dikwijls op twee namen c.q. op twee inkomens is afgesloten, zal dit niet zelden tot problemen leiden. Zeker wanneer er nog eens extra geleend moet worden om de andere partij ‘uit te kopen’.

Deskundige begeleiding op dit gebied is daarom onontbeerlijk, temeer omdat de fiscale regelgeving hieromtrent de laatste jaren steeds complexer is geworden. Onderwerpen die in dat verband nader aan de orde zullen komen hebben onder meer betrekking op de overdrachtsbelasting, de bijleenregeling, kapitaalverzekeringen, fiscale faciliteiten bij scheiding en de hypotheekrente-aftrek in het algemeen.