Werkwijze

Typerend voor de werkwijze van Scheidingsvisie is dat de scheidingsprocedure wordt opgestart met een gedegen inhoudelijke inventarisatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat het juridische traject aanmerkelijk goedkoper en effectiever gemaakt kan worden wanneer een adviseur in de arm genomen wordt die allereerst inhoudelijk financieel goed onderlegd is en daarnaast overzicht heeft én houdt gedurende het gehele scheidingstraject.

Maar ook na het uitspreken van de scheiding door de rechtbank blijft Scheidingsvisie nauw betrokken. Voorbeelden van werkzaamheden in dat verband zijn: de verevening van het pensioen, de overdracht van de woning, wijziging hoofdelijk schuldenaarschap op de hypotheek, fiscale aangiftes, etc.

Met deze werkwijze wordt veelal voorkomen dat de scheiding onnodig lang, kostbaar en pijnlijk is.

Overigens kunt u Scheidingsvisie ook inschakelen voor deelactiviteiten. Hierbij kunt u denken aan:

  • Alimentatieberekeningen
  • Pensioenberekeningen
  • Vermogensopstellingen
  • Opstellen ouderschapsplan (Online mogelijkheid)
  • Opstellen convenant
  • Aanvragen echtscheiding bij de rechtbank (Online mogelijkheid)
  • Fiscaal-juridisch advies
  • Belastingaangiftes
  • Aanvragen toeslagen